iDitord հարթակը քաղաքացիական վերահսկողության բաց գործիք է, որն ինտերակտիվ եղանակով արձանագրում և պատկերում է տարբեր ոլորտների գործընթացների խախտումները: Կայքը գործարկող կազմակերպությունը ստուգում է ստացվող ահազանգերի իսկությունը, սակայն դրանց հավաստիության համար պատասխանատվություն չի կրում։

Քննարկիր
Դիտարկիր
Եղիր իրազեկ
Պահանջիր
Բողոքիր
Վերահսկիր
Մասնակցիր
Փոխիր