Գրանցել ահազանգ

Գրանցել ահազանգ

Կարմիր աստղանիշով (*) նշված դաշտերը լրացնելը պարտադիր է։

Կոնտակտային տվյալներ

Պարտավորվում ենք գաղտնի պահել ձեր տվյալները և չտրամադրել երրորդ կողմին: Մենք առաջնորդվում ենք ՀՀ «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենքի 5 հոդվածով, որի համաձայն լրատվական գործունեություն իրականացնողները և լրագրողները պարտավոր չեն բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բացահայտումը պարտադրվել է «դատարանի որոշմամբ` քրեական գործի առիթով` ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության բացահայտման նպատակով, եթե հասարակության շահերի քրեաիրավական պաշտպանության անհրաժեշտությունն ավելի ծանրակշիռ է, քան տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու հասարակության շահագրգռվածությունը, և սպառված են հասարակական շահերի պաշտպանության մնացած բոլոր միջոցները»:

Կրթական հաստատություն

Նշեք կրթական հաստատության մանրամասները։

Խախտման նկարագրություն

Նշեք խախտման տեսակը և խախտում կատարած անձին։

Խնդրում ենք հնարավորինս լիարժեք պատասխանել հետևյալ հարցերին՝

  • Ի՞նչ է կատարվել:
  • Ե՞րբ է կատարվել:
  • Ո՞վ (ո՞վքեր) է եղել կատարողը:
  • Ո՞վքեր են եղել վկաներ:

Ամսաթիվ եվ ժամ

Նշեք տեղի ունեցած խախտման կամ միջադեպի օրվա ամսաթիվը և մոտավոր ժամը:

Վայր

Ընտրեք խախտման կամ միջադեպի մարզը, համայնքը և գրեք հասցեն:

Խնդրում ենք նշել հասցեն կամ ֆիքսել խախտման միջադեպի տեղադիրքը քարտեզի վրա:

Լուսանկարներ եվ տեսագրություններ

Ներբեռնեք խախտման վերաբերյալ ձեր կողմից արված լուսանկարներն ու տեսաձայնագրությունները: Լուսանկարները պետք է լինեն JPEG ֆորմատի: Յուրաքանչյուր լուսանկարի ծավալը պետք է չգերազանցի 5 MB, իսկ տեսագրությունները անհրաժեշտ է նախապես ներբեռնել YouTube կամ Vimeo կայքերից որևէ մեկում:

Լուսանկարներ

Տեսագրություններ